شهد عسل طبیعی
شهد عسل تابستانه
ماست چکیده موسیر
عسل شانه کامل
ماست چکیده طعم اصلی
پنیر
پنیر سلطانی
پنیر
ماست چکیده هفت گیاه
پنیر شاهی
دوغ مخصوص
پنیر
ماست چکیده ساده
ماست چکیده هفت گیاه
پنیر پناهیان
پنیر سلطانی
پنیر شاهی

ویژه ها

ارده بهجتی - 700 گرمی

ارده بهجتی - 700 گرمی

ارده بهجتی - 700 گرمی..

193,000 تومان

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه کوچک

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه کوچک

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه کوچک ــ وزن تقریبی 650 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت نهای..

30,000 تومان

پنير ليقوان ييلاق

پنير ليقوان ييلاق

پنير ليقوان ييلاق..

250,000 تومان

دوغ هفت گياه 1.5 ليتري

دوغ هفت گياه 1.5 ليتري

دوغ هفت گياه 1.5 ليتري..

30,000 تومان

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی..

148,000 تومان

پنير محلي - گاوي

پنير محلي - گاوي

پنير محلي - گاوي..

175,000 تومان

ماست رژيمي (کم چرب) - اندازه متوسط

ماست رژيمي (کم چرب) - اندازه متوسط

ماست رژيمي (کم چرب) - - اندازه متوسط - اندازه کوچک ــ وزن تقریبی 750 گرم  ـــ به دلیل وزنی..

7,000 تومان

ماست رژيمي (کم چرب) - اندازه کوچک

ماست رژيمي (کم چرب) - اندازه کوچک

ماست رژيمي (کم چرب) - اندازه کوچک - اندازه کوچک ــ وزن تقریبی 650 گرم  ـــ به دلیل وزنی بو..

4,200 تومان

ماست چکیده گاوی - طعم اصلی - نیم کیلویی

ماست چکیده گاوی - طعم اصلی - نیم کیلویی

ماست چکیده گاوی - طعم اصلی - نیم کیلویی..

29,000 تومان

عسل تابستانه - با موم - نیم کیلویی

عسل تابستانه - با موم - نیم کیلویی

عسل تابستانه - با موم - نیم کیلویی   ــ وزن تقریبی 500 گرم  ـــ به دلیل وزنی بود..

80,000 تومان

عسل تابستانه - با موم - 1 کیلویی

عسل تابستانه - با موم - 1 کیلویی

عسل تابستانه - با موم - 1 کیلویی   ــ وزن تقریبی 1000 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن..

160,000 تومان

ارده بهجتی - 400 گرمی

ارده بهجتی - 400 گرمی

ارده بهجتی - 400 گرمی..

98,000 تومان

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو..

604,000 تومان

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی..

268,000 تومان

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه متوسط

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه متوسط

ماست گاوميش (پرچرب) - اندازه متوسط ــ وزن تقریبی 1000 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت نه..

50,000 تومان

کره محلی (گاوی)

کره محلی (گاوی)

کره محلی (گاوی)..

2,600,000 تومان

پنیر حلب 400 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی

پنیر حلب 400 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی

پنیر حلب 400 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی..

0 تومان

پنیر حلب 400 گ - ليقوان تبريز

پنیر حلب 400 گ - ليقوان تبريز

پنیر حلب 400 گ - ليقوان تبريز..

165,000 تومان

پنیر حلب 800 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی

پنیر حلب 800 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی

پنیر حلب 800 گ - ليقوان ييلاق - سلطانی..

0 تومان

پنیر حلب 800 گ - ليقوان تبريز

پنیر حلب 800 گ - ليقوان تبريز

پنیر حلب 800 گ - ليقوان تبريز..

305,000 تومان

پنير ليقوان تبريز

پنير ليقوان تبريز

پنير ليقوان تبريز..

310,000 تومان

شیر گاوی - کم چرب

شیر گاوی - کم چرب

شیر گاوی - کم چرب..

0 تومان

دوغ هفت گياه 4 ليتري

دوغ هفت گياه 4 ليتري

دوغ هفت گياه 4 ليتري..

74,000 تومان

پنير سنتی گلپايگان

پنير سنتی گلپايگان

پنير سنتی گلپايگان..

170,000 تومان

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی..

94,000 تومان

عسل تابستانه - با موم - 2 کیلویی

عسل تابستانه - با موم - 2 کیلویی

عسل تابستانه - با موم - 2 کیلویی   ــ وزن تقریبی 2000 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن..

320,000 تومان

عسل با موم شانه دو کیلویی به همراه بسته بندی

عسل با موم شانه دو کیلویی به همراه بسته بندی

عسل با موم شانه دو کیلویی  ــ وزن تقریبی 2000 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت ..

326,000 تومان

عسل با موم شانه دو کیلویی

عسل با موم شانه دو کیلویی

عسل با موم شانه دو کیلویی  ــ وزن تقریبی 2000 گرم  ـــ به دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت نهایی..

320,000 تومان

دوغ محلی

دوغ محلی

دوغ محلی..

6,000 تومان

پنير بلغاری گلپايگان

پنير بلغاری گلپايگان

پنير بلغاری گلپايگان..

200,000 تومان

پنير ليقوان گلپايگان

پنير ليقوان گلپايگان

پنير ليقوان گلپايگان..

200,000 تومان

مربا کنجد - 1 کیلویی

مربا کنجد - 1 کیلویی

مربا کنجد - 1 کیلویی..

150,000 تومان

مربا کنجد 330 گرمی

مربا کنجد 330 گرمی

مربا کنجد 330 گرمی..

55,000 تومان

مربا کنجد 460 گرمی

مربا کنجد 460 گرمی

مربا کنجد 460 گرمی..

75,000 تومان

ماست چکيده موسير (پرچرب) -  نیم کیلویی

ماست چکيده موسير (پرچرب) - نیم کیلویی

ماست چکيده موسير (پرچرب) -  نیم کیلویی..

31,000 تومان

دوغ سفره

دوغ سفره

دوغ سفره..

10,000 تومان

دوغ مخصوص طعم اصلی - 1.5 لیتری

دوغ مخصوص طعم اصلی - 1.5 لیتری

دوغ مخصوص طعم اصلی - 1.5 لیتری..

28,000 تومان

دوغ مخصوص گازدار 1.5 لیتری

دوغ مخصوص گازدار 1.5 لیتری

دوغ مخصوص گازدار 1.5 لیتری..

30,000 تومان

دوغ مخصوص 4 ليتری

دوغ مخصوص 4 ليتری

دوغ مخصوص 4 ليتری..

68,000 تومان

ماست چکيده هفت گياه (پرچرب) -  نیم کیلویی

ماست چکيده هفت گياه (پرچرب) - نیم کیلویی

ماست چکيده هفت گياه (پرچرب) -  نیم کیلویی..

30,000 تومان

پنير گاوی تبريز

پنير گاوی تبريز

پنير گاوی تبريز..

190,000 تومان

ماست گاوي (پرچرب) - اندازه متوسط

ماست گاوي (پرچرب) - اندازه متوسط

ماست گاوي (پرچرب) -  یک کیلوییوزن تقریبی 1000 گرمبه دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت نهایی  بعد ..

29,000 تومان

ماست گاوي (پرچرب) - اندازه کوچک

ماست گاوي (پرچرب) - اندازه کوچک

ماست گاوي (پرچرب) - اندازه کوچکوزن تقریبی 650 گرمبه دلیل وزنی بودن کالا ، قیمت نهایی  بعد از تو..

16,000 تومان

جديدترين ها

حرف اول تولید کننده:    ا    س    پ    ک

ا

س

پ

ک

پنیر
پنیر
پنیر
پنیر
عسل
عسل
پنیر
شیر
عسل
پنیر
شیر
عسل
پنیر
عسل
پنیر
عسل

جديدترين ها

شهد عسل - یک کیلویی

شهد عسل - یک کیلویی

شهد عسل - یک کیلویی..

140,000 تومان

تخم مرغ - 1 کیلو

تخم مرغ - 1 کیلو

تخم مرغ - 1 کیلوبا توجه به متغییر بودن قیمت تخم مرغ ، ممکن است قیمت مشاهده شده با قیمت واقعی فرق داش..

64,600 تومان

تخم مرغ محلی - بسته 10 عددی

تخم مرغ محلی - بسته 10 عددی

تخم مرغ محلی - بسته 10 عددی..

8,000 تومان

حلوا شکری ساده قدیما - 50 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 50 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 50 گرمی..

1,800 تومان

حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرمی

حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرمی

حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرمی..

0 تومان

حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرمی

حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرمی

حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرمی..

0 تومان

حلوا شکری پسته ای قدیما - فله

حلوا شکری پسته ای قدیما - فله

حلوا شکری پسته ای قدیما - فله..

0 تومان

حلوا شکری پشمکی قدیما - 300 گرمی

حلوا شکری پشمکی قدیما - 300 گرمی

حلوا شکری پشمکی قدیما - 300 گرمی..

102,000 تومان

حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرمی

حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرمی

حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرمی..

138,000 تومان

حلوا شکری ساده قدیما - 100 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 100 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 100 گرمی..

3,200 تومان

حلوا شکری ساده قدیما - 250 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 250 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 250 گرمی..

0 تومان

حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرمی

حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرمی..

28,500 تومان

کرم کنجد عقاب - 350 گرمی

کرم کنجد عقاب - 350 گرمی

کرم کنجد عقاب - 350 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 110 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 200 گرمی..

100,000 تومان

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه تلخ فرمند - 350 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 110 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 200 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه دورنگ فرمند - 350 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 110 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 110 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 200 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 200 گرمی..

0 تومان

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 350 گرمی

شکلات صبحانه فندقی فرمند - 350 گرمی..

0 تومان

مربای آلبالو بقا - 200 گرمی

مربای آلبالو بقا - 200 گرمی

مربای آلبالو بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای آلبالو بقا - 270 گرمی

مربای آلبالو بقا - 270 گرمی

مربای آلبالو بقا - 270 گرمی..

43,500 تومان

مربای آلبالو بقا - 850 گرمی

مربای آلبالو بقا - 850 گرمی

مربای آلبالو بقا - 850 گرمی..

93,600 تومان

مربای انجیر بقا - 200 گرمی

مربای انجیر بقا - 200 گرمی

مربای انجیر بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای انجیر بقا - 270 گرمی

مربای انجیر بقا - 270 گرمی

مربای انجیر بقا - 270 گرمی..

429,000 تومان

مربای انجیر بقا - 850 گرمی

مربای انجیر بقا - 850 گرمی

مربای انجیر بقا - 850 گرمی..

69,800 تومان

مربای بالنگ بقا - 200 گرمی

مربای بالنگ بقا - 200 گرمی

مربای بالنگ بقا - 200 گرمی..

2,800 تومان

مربای بالنگ بقا - 270 گرمی

مربای بالنگ بقا - 270 گرمی

مربای بالنگ بقا - 270 گرمی..

14,400 تومان

مربای بالنگ بقا - 850 گرمی

مربای بالنگ بقا - 850 گرمی

مربای بالنگ بقا - 850 گرمی..

107,800 تومان

مربای به بقا - 200 گرمی

مربای به بقا - 200 گرمی

مربای به بقا - 200 گرمی..

4,200 تومان

مربای به بقا - 270 گرمی

مربای به بقا - 270 گرمی

مربای به بقا - 270 گرمی..

31,600 تومان

مربای به بقا - 850 گرمی

مربای به بقا - 850 گرمی

مربای به بقا - 850 گرمی..

69,800 تومان

مربای بهارنارنج بقا - 200 گرمی

مربای بهارنارنج بقا - 200 گرمی

مربای بهارنارنج بقا - 200 گرمی..

4,200 تومان

مربای پرتقال هویج بقا - 260 گرمی

مربای پرتقال هویج بقا - 260 گرمی

مربای پرتقال هویج بقا - 260 گرمی..

3,800 تومان

مربای پرتقال هویج بقا - 850 گرمی

مربای پرتقال هویج بقا - 850 گرمی

مربای پرتقال هویج بقا - 850 گرمی..

14,200 تومان

مربای تمشک بقا - 200 گرمی

مربای تمشک بقا - 200 گرمی

مربای تمشک بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای تمشک بقا - 270 گرمی

مربای تمشک بقا - 270 گرمی

مربای تمشک بقا - 270 گرمی..

45,600 تومان

مربای تمشک بقا - 850 گرمی

مربای تمشک بقا - 850 گرمی

مربای تمشک بقا - 850 گرمی..

87,700 تومان

مربای توت فرنگی بقا - 200 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 200 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای توت فرنگی بقا - 300 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 300 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 300 گرمی..

41,800 تومان

مربای توت فرنگی بقا - 850 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 850 گرمی

مربای توت فرنگی بقا - 850 گرمی..

88,800 تومان

مربای زردآلو بقا - 200 گرمی

مربای زردآلو بقا - 200 گرمی

مربای زردآلو بقا - 200 گرمی..

4,200 تومان

مربای زردآلو بقا - 850 گرمی

مربای زردآلو بقا - 850 گرمی

مربای زردآلو بقا - 850 گرمی..

0 تومان

مربای شاه توت بقا - 200 گرمی

مربای شاه توت بقا - 200 گرمی

مربای شاه توت بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای شاه توت بقا - 850 گرمی

مربای شاه توت بقا - 850 گرمی

مربای شاه توت بقا - 850 گرمی..

95,900 تومان

مربای هویج بقا - 200 گرمی

مربای هویج بقا - 200 گرمی

مربای هویج بقا - 200 گرمی..

0 تومان

مربای هویج بقا - 280 گرمی

مربای هویج بقا - 280 گرمی

مربای هویج بقا - 280 گرمی..

37,500 تومان

مربای هویج بقا - 850 گرمی

مربای هویج بقا - 850 گرمی

مربای هویج بقا - 850 گرمی..

70,300 تومان

ارده بهجتی - 400 گرمی

ارده بهجتی - 400 گرمی

ارده بهجتی - 400 گرمی..

98,000 تومان

ارده بهجتی - 700 گرمی

ارده بهجتی - 700 گرمی

ارده بهجتی - 700 گرمی..

193,000 تومان

ارده شکلاتی بهجتی - 350 گرمی

ارده شکلاتی بهجتی - 350 گرمی

ارده شکلاتی بهجتی - 350 گرمی..

84,000 تومان

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 500 گرمی..

94,000 تومان

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی

حلوا ارده بهجتی - 800 گرمی..

148,000 تومان

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو

روغن ارده کنجد بارپاز - 1.8 کیلو..

604,000 تومان

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی

روغن ارده کنجد بارپاز - 800 گرمی..

268,000 تومان

کرم ارده بهجتی - 350 گرمی

کرم ارده بهجتی - 350 گرمی

کرم ارده بهجتی - 350 گرمی..

15,500 تومان

خامه پگاه - 200 میلی

خامه پگاه - 200 میلی

خامه پگاه - 200 میلی..

32,500 تومان

نوشیدنی توت فرنگی دنت - 200 میلی

نوشیدنی توت فرنگی دنت - 200 میلی

نوشیدنی توت فرنگی دنت - 200 میلی..

23,000 تومان

نوشیدنی شکلاتی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی شکلاتی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی شکلاتی دنت - 1 لیتری..

0 تومان

نوشیدنی شکلاتی دنت - 200 میلی

نوشیدنی شکلاتی دنت - 200 میلی

نوشیدنی شکلاتی دنت - 200 میلی..

23,000 تومان

نوشیدنی طالبی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی طالبی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی طالبی دنت - 1 لیتری..

0 تومان

نوشیدنی طالبی دنت - 200 میلی

نوشیدنی طالبی دنت - 200 میلی

نوشیدنی طالبی دنت - 200 میلی..

23,000 تومان

نوشیدنی موزی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی موزی دنت - 1 لیتری

نوشیدنی موزی دنت - 1 لیتری..

13,500 تومان

نوشیدنی موزی دنت - 200 میلی

نوشیدنی موزی دنت - 200 میلی

نوشیدنی موزی دنت - 200 میلی..

23,000 تومان

ارده عسلی زعفرانی عقاب - 300 گرمی

ارده عسلی زعفرانی عقاب - 300 گرمی

ارده عسلی زعفرانی عقاب - 300 گرمی..

64,000 تومان

ارده عقاب - 600 گرمی

ارده عقاب - 600 گرمی

ارده عقاب - 600 گرمی..

208,000 تومان

حلوا شکری پسته ای عقاب - 250 گرمی

حلوا شکری پسته ای عقاب - 250 گرمی

حلوا شکری پسته ای عقاب - 250 گرمی..

98,800 تومان

حلوا شکری پسته ای عقاب - 400 گرمی

حلوا شکری پسته ای عقاب - 400 گرمی

حلوا شکری پسته ای عقاب - 400 گرمی..

145,000 تومان

حلوا شکری پسته ای عقاب - فله

حلوا شکری پسته ای عقاب - فله

حلوا شکری پسته ای عقاب - فله..

260,000 تومان

حلوا شکری ساده عقاب - 100 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 100 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 100 گرمی..

9,500 تومان

حلوا شکری ساده عقاب - 250 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 250 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 250 گرمی..

79,000 تومان

حلوا شکری ساده عقاب - 400 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 400 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 400 گرمی..

113,000 تومان

حلوا شکری ساده عقاب - 50 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 50 گرمی

حلوا شکری ساده عقاب - 50 گرمی..

5,000 تومان

شیره خرما و ارده عقاب

شیره خرما و ارده عقاب

شیره خرما و ارده عقاب..

255,000 تومان

شیره خرما مینو - 850 گرمی

شیره خرما مینو - 850 گرمی

شیره خرما مینو - 850 گرمی..

12,500 تومان

شیره خرما مینو - 360 گرمی

شیره خرما مینو - 360 گرمی

شیره خرما مینو - 360 گرمی..

6,000 تومان

شیر میهن - 200 میلی

شیر میهن - 200 میلی

شیر میهن - 200 میلی..

12,000 تومان

شیر پرچرب میهن - 1 لیتری

شیر پرچرب میهن - 1 لیتری

شیر پرچرب میهن - 1 لیتری..

39,000 تومان