تماس با ما

آدرس ما

فرآورده های لبنی گل شیر
آدرس فروشگاه
اردبیل - شهرک سبلان - تقاطع رودکی و سهروردی - فرآورده های لبنی گل شیر
تلفن
04533522555

ساعات بازگشایی
روزهای عادی : 7 الی 22
روزهای جمعه : 7 الی 16

تماس با ما
کد امنیتی